Jeanette

Jeanette Strömbäck är civilingenjör i datateknik och var mitt i en framgångsrik karriär inom näringslivet. Men någonting viktigt fattades - en känsla av entusiasm, meningsfullhet och glädje. Hon sadlade om till coach och kommunikationskonsult och driver sedan flera år tillbaka Crea Punctum som betyder skapa ögonblick. Hon använder verktyg, modeller, metoder och processer inom coachning, NLP och mental träning med resultatet att människor når sin största potential.
Hon brinner för att hjälpa människor att hjälpa sig själva, ställa kraftfulla frågor och definiera vad de vill och ge dem nya perspektiv samt nya verktyg att jobba med.
Hon har erfarenhet och förståelse för grupprocesser och en strävan att ta tillvara på alla individers potential så att alla är sitt bästa jag oftare, det medför att grupper blir mer harmoniska och förbättrar resultatet i verksamheten och slutligen genererar en blomstrande organisation.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att vara nationell koordinator för ambassadörer för kvinnors företagande. En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Ambassadörernas uppdrag är att förnya bilden av företagaren. Vi synliggör att många kvinnor driver företag och inspirerar till att se företagande som en möjlighet.
Jeanette är vald till Ambassadör för kvinnligt företagande.
Vill du boka henne gå in på Boka ambassadör och skriv att ni vill anlita Jeanette Strömbäck som ambassadör.