Processutveckling/utbildning

Utbildning eller som jag kallar det, processutveckling är ett kraftfullt redskap när du behöver hitta nya vägar inom till exempel:

  • kommunikation
  • bemötande
  • kundvård
  • attityder
  • kollegial samverkan
  • förhållningssätt
  • feedback
kontakta mig redan idag för en första träff där vi tittar över nästa steg. Välkommen!

Ring/sms:a på telefonnummer 070 641 40 94 eller 
skicka ett mail på jeanette@creapunctum.se och boka en träff.

Inga kommentarer: